BARTECH SLOVAKIA

Evidencia QR kolkov

Základný popis SW QRKolok

AlkoholRiešenie je zamerané na monitoring kolkov. Každá fľaša alkoholu a každá škatuľka cigariet musí byť označená jedinečným identifikačným číslom, ktoré musí byť v zhode s vyhláškami MF SR č.255 a 256/2014 Zb. Zákonov. Nové kolky s QR kódom a prepojenie na systém Finančnej správy (FS), zabezpečujú vyššiu ochranu proti falšovaniu. Riešenie vám umožní evidovať kolky, sledovať ich použitie pri označovaní vo výrobe aj kontrolovať duplicitu kódov porovnaním s databázou. Pomôže vám s vytvorením súboru dát, ktorý musí byť súčasťou denných hlásení pre Finančnú správu.

Spôsob identifikácie kolkov s QR kódom

Základ tvorí SW databáza, inštalovaná na PC. Tu sa evidujú kolky, ktoré vám boli dodané Kremnickou mincovňou. Program umožňuje evidovať vydávané, použité aj znehodnotené kolky v procese označovania.

Hlavná obrazovka

SW dokáže v automatickom režime overovať načíta-né kódy vo výrobe a porovnávať ich s kódmi v databáze. Každá odchýlka je zaevidovaná. Riešenie umožňuje aj manuálne dávkové načítanie dát prenosným čítacím zariadením tzv. PDA terminálom so vstavanou aplikáciou.

VÝHODY

 • Elektronická evidencia kolkov
 • Priebežná kontrola na výrobnej linke
 • Export dát formátových pre Finančnú správu
 • Komplexné riešenie s dodávkou HW a SW
 • Dva varianty zberu dát
 • Odstránenie manuálnej práce

Manuálny variant zberu dát

PDA a QR kolok

PDA a QR kolok

Riešenie umožňuje aj manuálne načítavanie QR kódov z kolkov fliaš. Pre tento prípad je pripravený prenosný PDA terminál so zabudovaným snímačom QR kódov a dostatočne veľkým displejom. Zber dát, čítanie QR kódov, zabezpečuje program v PDA terminály. Po načítaní všetkých kolkov sa dáta elektronicky prenesú do databáze v počítači pre ďalšie spracovanie.

Komplet obsahuje

 • Priemyselný PC
 • SW QRKolky do PC
 • Stacionárny snímač QR kódov na linku s príslušenstvom
 • Ručný snímač QR kódov, USB kábel
 • Prenosný pamäťový snímač QR kódov tzv. PDA*
 • SW do PDA*
 • Inštalačné práce, podpora, servis

* použitie je v režime, kedy nie je možné čítať QR kódy automaticky na výrobnej linke

Úvodná obrazovka

Úvodná obrazovka

Riešenie je možné dodať pre automatický aj manuálny režim, alebo v kombinácii obidvoch. O vhodnosti riešenia ako aj o konkrétnom technickom zabezpečení celého projektu sa môžete poradiť s našimi obchodnými zástupcami. Napísať nám môžete na mail obchod@bartech.sk 

Autor: Pavel Loprais
Tools Management System

Program Tools Management System – ponúka užívateľom možnosť evidencie a sledovania pohybu náradia, foriem či...

| Logistika, Výroba
MPrint - mobilná tlač štítkov

MPrint – mobile print je Android aplikácia, pomocou ktorej dokážete tlačiť štítky na tlačiarniach Datamax...

| Logistika, Obchod, Sklady, Výroba
Inventúra majetku HIM

REVOLÚCIA V INVENTARIZÁCII MAJETKU Vďaka riešeniu HIM je možné jednoducho a v grafickom prostredí vykonávať...

| Inventúra
StepCheck - Kontrolné pracovisko

Riešenie STEPCHECK je vhodné najmä tam, kde je potreba na určenom pracovisku vykonať určitý sled operácií...

| Výroba