BARTECH SLOVAKIA

Pick To Light

SW Pick To Light – Kontrola montáže – je určený pre výrobné linky, kde pomáha robotníkom pri kompletizácii finálneho produktu. Znižuje chybovosť zapríčenenú použitím nesprávneho dielu či jeho farebnej varianty

Ako to funguje

PickToLight1Po linke idú za sebou rôzne typy finálnych výrobkov. Pre každý typ výrobku sú definované rôzne operácie a vkladaní rôznych komponent na výrobok. Aby nedochádzalo k zámenám komponent bude aplikácia na základe zosnímaného čiarového kódu výrobku operátorovi zobrazovať na obrazovke fotografie komponent s popisom operácie, ktorú má operátor vykonať. Súčasne so zobrazením komponenty sa zopne aj priradené výstupné relé, ktoré rozsvieti LED diódu nad boxom, zo ktorého je treba komponentu vybrať. Montáž komponenty potvrdí obsluha stlačením  pedála čím súčasne dôjde k zopnutí výstupného signálu k posunu dopravníka.

Čo nám to priniesie

Zníženie chybovosti pri kompletizácii, zvýšenie kvality práce ako aj zrýchlenie vykonávania jednotlivých operácií. Aplikáciu je možné nasadiť na ktorékoľvek miesto vo výrobnom procese. Zobrazovacia jednotka môže byť ľubovolnej veľkosti

Aké sú oprávnenia

Aplikácia má 2 úrovne prístupu – Užívateľ a Administrátor.
Administrátor má možnosť editovať diely i finálne produkty a súčasne priraďovať diely k určitému produktu. Nahráva do databázy aj obrázky a zadáva číslo priehradky so zásobou komponent.
Užívateľ nemá žiadne práva, v tomto režimu sa iba sníma číslo finálneho výrobku a potvrdzuje vloženie komponent.

PickToLight4

 

Autor: Pavel Loprais
MPrint - mobilná tlač štítkov

MPrint – mobile print je Android aplikácia, pomocou ktorej dokážete tlačiť štítky na tlačiarniach Datamax...

| Logistika, Obchod, Sklady, Výroba
Vodos

Ste vodárenská spoločnosť, ktorá potrebuje sledovať pohyby vodomerov?  Potom je pre Vás program VODOS tá...

| Zákazkový SW
Mobilný skladník UNI

Mobilný skladník (MSU) je nadstavbové riešenie pre IS/ERP systémy. MSU možňuje rýchle, presne a efektívne...

| Inventúra, Logistika, Obchod, Sklady
EMA - evidencia majetku s inventúrou

Riešenie je určené pre všetkých zákazníkov, ktorí potrebujú presnú evidenciu majetku s okamžitou identifikáciou, kde...

| Inventúra