BARTECH SLOVAKIA

Monitorovanie toku výroby

PRODUCTION MONITORING BOARD

Toto zákazkové riešenie vzniklo na základe požiadavky nášho významného zákazníka firmy Faurecia Automotive, ale svoje uplatnenie by aplikácia určite našla aj u iných výrobcov, ktorí dodávajú svojim zákazníkom produkty v režime JUST IN TIME.

Faurecia2Firma Faurecia Automotive je dlhodobým partnerom firmy Volkswagen a pre autá, montované v Bratislave, dodáva zo svojho závodu v Lozorne kompletné sedačky. Výroba prebieha na základe objednávok z Volkswagenu, kedy je v každej objednávke uvedený aj požadovaný čas dodania. Zásobovanie výrobnej linky musí byť plynulé a musí sa dodržať aj požadované poradie dodávok. Keďže za každé oneskorenie či zdržanie linky, z dôvodu nedodržania poradia dodávok, hrozia firme výrazné finančné sankcie, požiadala nás o pomoc so zabezpečením monitorovania týchto dodávok.

Hlavné princípy riešenia

PDAScreenOutV spolupráci s vedúcim logistiky sme v závode najprv vykonali analýzu potrieb. Určili sme kritické body pre sledovanie plynulosti výroby a dodávok. Na tieto boli nasedené mobilné terminály s príslušným SW pre zaznamenávanie typu a počtu výrobkov, prechádzajúcich týmto kontrolným bodom. Takto sme získali prehľad kolko a akých typov produktov sa nachádza v priestore medzi týmito kontrolnými bodmi.
Zozbierané, skutočné dáta sa potom, po spracovaní príslušnými algoritmami programu, zobrazujú na veľkom monitore priamo vo výrobe. Tu sa porovnávajů s nastavenými minimálnymi hodnotami pre zaistenie plynulého toku dodávok. Počet pripojených monitorov, alebo televízorov pre zobrazovanie týchto údajov, nie je obmedzený. Samozrejmosťou je farebné rozlíšenie normálnych, rizikových a kritických hodnôt a taktiež zvuková a svetelná signalizácia na príslušnom pracovisku, kde dochádza k neplneniu požadovaných parametrov.

Systém včasného varovania

Celý systém sledovania je doplnený taktiež o systém včasného varovania managementu, kedy pri dosiahnutí užívateľom nastavených kritických hodnôt, sú odpovedným pracovníkom rozosielané výstražné SMS a e-maily. Systém dokáže taktiež tieto alarmy eskalovať tzn., že pokial nie je problém vyriešený do určitého času, zašle varovnú správu najbližšiemu nadriadenému majstra vo výrobe. Takto je možné alarmy eskalovať až na najvyššie vedenie spoločnosti.

Prevádzka v cloude

Nespornou výhodou tohoto riešenia je tiež fakt, že je prevádzkované v cloude. Preto má oprávnená osoba (po prihlásení) prístup k týmto dátam z akéhokoľvek miesta a z akéhokoľvek zariadenia pripojeného k internetu.

F_1

TPA_SkladyPMB_Varovania

 

 

Autor: Pavel Loprais
Monitorovanie toku výroby

PRODUCTION MONITORING BOARD Toto zákazkové riešenie vzniklo na základe požiadavky nášho významného zákazníka firmy Faurecia...

| Logistika, Zákazkový SW
Laserová kalkulačka

Aplikácia LRCalc je určená pre PDA terminály s operačným systémom Windows CE a Mobile. Primárne je určená...

| Inventúra, Obchod
PackingCheck

Riešenie PACKING CHECK je určené pre zákazníkov, ktorí potrebujú monitorovať priebeh operácií spojených s finálnym balením...

| Logistika
Pick To Light

SW Pick To Light – Kontrola montáže – je určený pre výrobné linky, kde pomáha...

| Výroba