BARTECH SLOVAKIA

Laserová kalkulačka

Menu LRCalc

Menu SW pre váhové kódy

Aplikácia LRCalc je určená pre PDA terminály s operačným systémom Windows CE a Mobile. Primárne je určená pre sčítavanie hmotností z tzv. „váhových EAN 13 kódov“. Načítaný kód EAN13PH – s premennou hmotnosťou, dokáže aplikácia rozložiť na kód tovaru a hmotnosť. Údaj automaticky uloží do databázy. Načítavaním ďalších EAN13PH automaticky kódy rozkladá a sčítava hmotnosti za jednotlivé položky tovaru. Okrem načítavania váhových kódov dokáže pracovať aj so všetkými bežnými kódmi, kde po načítaní kódu zadávate množstvo cez numerickú klávesnicu PDA terminálu.

V časti NASTAVENIE môže definovať, ktorý prefix kódu EAN13PH má aplikácia rozkladať. Na výber máte prefix 26, 27, 29 a tiež aj jeden vlastný voliteľný. V tejto časti programu tiež nastavujete, či chcete pracovať s číselníkom tovarov, alebo nie. Číselník je v textovom tvare a formáte KOD TOVARU;NAZOV TOVARU;MERNA JEDNOTKA

Prezeranie načítaných a uložených dát si môžete zobraziť cez voľbu PREHĽAD. Tu uvidíte názov tovaru, ak používate číselník produktov, alebo len kód tovaru, ak číselník nepoužívate. V prehľade uvidíte aj načítané množstvo a u váhových kódov aj počet načítaných balení.

Príjem, výdaj a inventúra tovaru s premennou hmotnosťou

Zobrazenie načítaného kódu

Rozloženie načítaného kódu

Aplikáciu môžete využiť na vytváranie skladových dokladov ako príjem, výdaj, prevodka či inventúra. Rovnako tak je možné aplikáciu využiť pri tvorbe objednávky v teréne. Načítané dáta je možné uložiť do výstupného súboru, ktorý si môžete pomenovať podľa vašej potreby. Dáta potom cez USB kábel prenesiete do počítača k ďalšiemu spracovaniu. Okrem kódu tovaru a množstva je vo výstupnom súbore aj informácia o dátume a čase načítania kódu.

TIP: aplikáciu LRCalc využite bez číselníka na rýchle sčítanie váhy na balenom tovare napr. pri kontrole dovezeného množstva a porovnaním hmotností s údajmi na dodacom liste. LRCalc vám usporí veľa času a nervov.

 

Praktické využitie

Laserová kalkulačka je dokonalý systém pre nasadenie  vo výrobe s potrebou rýchlej identifikácie a spočítavania vyskladňovaného tovaru s premennou hmotnosťou, tj. akákoľvek mäsovýroba, hydináreň, udiareň, výroba syrov, váženej zeleniny atď.

Riešenie je takisto vhodné pre firmy, ktoré sa zaoberajú rozvažovaním dovážaného tovaru na menšie celky,

Autor: Pavel Loprais
Inventúra v obchode a skladoch

Popis aplikácie Aplikácia IVO je určená k vykonávaniu inventúry pomocou mobilného dátového terminálu a čiarového...

| Inventúra, Obchod
Evidencia QR kolkov

Základný popis SW QRKolok Riešenie je zamerané na monitoring kolkov. Každá fľaša alkoholu a každá...

| Zákazkový SW
INA - univerzálna ANDROID aplikácia

Program INA – INteligentná Aplikácia je navrhnutý pre nasadenie na operačnom systéme ANDROID (min. 4.4). Ide o...

| Inventúra, Obchod, Sklady
Revízia kníh

Využitie čiarových kódov pri inventúrach je už štandardná vec. Bežne sa toto riešenie využíva v...

| Zákazkový SW