BARTECH SLOVAKIA

EMA - evidencia majetku s inventúrou

Riešenie je určené pre všetkých zákazníkov, ktorí potrebujú presnú evidenciu majetku s okamžitou identifikáciou, kde sa majetok nachádza. Je pre všetkých, ktorým z nejakého dôvodu nevyhovuje evidencia v ich systéme, alebo ktorí majetok evidujú napríklad v programe Excel či v papierovej podobe – evidenčný zošit.

EMA – operatívna evidencia nenahrádza účtovnú evidenciu majetku. Umožňuje však operatívnejší prehľad o majetku spoločnosti s prepojením na mobilnú aplikáciu pre rýchlu inventúru v teréne.

Kľúčové vlastnosti riešenia sú popísané v článku na našom blogu:
https://bartech.sk/blog/2019/04/24/ema-majetok-pod-kontrolou/

Riešenie je možné použiť či už máte majetok evidovaný, alebo nie. V prvom prípade môžete váš zoznam majetkov exportovať do Excel formátu a dáta importovať do našej operatívnej evidencie. V druhom prípade si majetky a ostatné číselníky v našej evidencii založíte cez vstupné formuláre.

Riešenie pozostáva z 2 častí, ktoré vzájomne spolupracujú. Prvá časť „webEMA“ je inštalovaná v PC. Jedná sa o operatívnu evidenciu majetkov s potrebnými údajmi pre vykonanie mobilnej inventúry. Druhá časť „EMA mobile“ je mobilná aplikácia pre Android zariadenia. V ideálnom prípade sú to mobilné terminály so zabudovanou čítačkou 1D/2D kódov pre rýchle a presné načítanie kódu majetku aj kódu lokácie-umiestnenia. Môžete použiť aj Android telefón či tablet s OS 4.4 a vyšším ideálne aj Bluetooth skenerom.

EVIDENCIA A INVENTÚRA V 4 KROKOCH

EVIDENCIA
V počítačovej časti webEMA v časti MAJETOK zaevidujete váš majetok a lokácie. Okrem týchto dát môžete založiť doplnkové číselníky ako zodpovedné osoby, druh majetku, ekonomický objekt, organizačnú štruktúru, definovať prístupové práva používateľov. Majetky a ostatné číselníky môžete importovať aj v CSV textovom formáte, alebo ich založíte priamo v PC. Tu správca programu definuje aj prístupové práva pre jednotlivých používateľov. webEMA je „webová“ aplikácia a môžete k nej pristupovať z hoci akého zariadenia, ktoré má webový prehliadač. Podľa nastavených práv sa vám zobrazia možnosti práce s programom. Pre triedenie a vyhľadávanie majetkov je k dispozícii veľké množstvo filtrov. Selektované dáta môžete vytlačiť na bežných tlačiarniach, alebo ich exportovať do Excel formátu, či jednoduchého CSV textového formátu.

webEMA – evidencia majetku

OZNAČENIE
Na základe dát v evidencii majetku a lokácií si vytlačíte štítky s kódom pre rýchlu a presnú identifikáciu pri inventúre. Dodávame kvalitné, odolné, plastové štítky aj tlačiarne pre tlač štítkov. Označíte si majetok aj lokácie napr. nalepením štítku na zárubeň dverí do miestnosti.

MOBILNÁ INVENTÚRA
V Android mobilnom zariadení spustíte aplikáciu EMA mobile. Klikom na tlačidlo SYNCHRONIZÁCIA importujete cez WiFi do zariadenia všetky potrebné údaje o majetku na lokáciach. Pri vstupe na lokáciu odskenujete jej kód a následne načítavate kódy jednotlivých majetkov. Program kontroluje existenciu kódu majetku v databáze a tiež či je majetok na správnej lokácii.
Ak kód v databáze nie je, umožní vám zaevidovať nový majetok. Ak je kód na nesprávnej lokácii, máte na výber či ho budete evidovať na novej lokácii, alebo na pôvodnej. Ku všetkým načítaným majetkom je môžno zadať až 3 voliteľné polia napríklad Dátum poslednej revízie, Výrobné číslo apod. ak tieto údaje potrebujete mať pri inventúre zozbierané.
V prípade, že niektorý druh majetku evidujete aj na množstvo, pri inventúre treba zadať aj nájdený počet. Okrem toho je možné pri inventúre označiť majetok pre vyradenie a zapísať poznámku. Po skončení inventúry (aj čiastočnej) prenesiete klikom na Synchronizáciu načítané dáta do počítača pre spracovanie.

SPRACOVANIE INVENTÚRY
Posledným krokom je spracovanie inventúrnych dát najprv ako triedené zoznamy pre inventárnu komisiu. K dispozícii máte veľké množstvo filtrov podľa ktorých môžete selektovať majetok a tlačiť zoznamy. Napríklad zoznam majetkov, ktoré boli evidované ako nové, alebo neboli na správnej lokácii, majú iné množstvo či boli určené k vyradeniu.
Po schválení výsledku inventúrnou komisiou môže zodpovedný pracovník upraviť inventúrne dáta vo webEMA. Napríklad pri inventúre bol majetok označený na vyradenie, no inventúrna komisia rozhodla, že sa dá opraviť a teda ostáva v evidencii. Vtedy inventúrny záznam vybraného majetku dáte modifikovať a odznačíte príznak k vyradeniu.
Ak máte údaje z inventúry schválené, tak inventúru ukončíte klikom na príslušné tlačidlo vo webEMA. Všetky nové dáta sa prepíšu do časti MAJETOK.

webEMA inventura

S prípravou vstupných dát vám pomôžu naši technici, ktorí vám aplikáciu do počítača aj do mobilného zariadenia inštalujú a zaškolia vás.

V prípade, že máte veľa majetkov a na začiatku potrebujete veľké množstvo štíkov, robíme aj výrobu štítkov na zákazku ako službu z dodaného excel súboru. Rovnako tak aj na označenie lokácií.

 

Autor: Miroslav Rampala
INA - univerzálna ANDROID aplikácia

Program INA – INteligentná Aplikácia je navrhnutý pre nasadenie na operačnom systéme ANDROID (min. 4.4). Ide o...

| Inventúra, Obchod, Sklady
MODO - mobilné doklady Android

Aplikácia MODO – MObilné DOklady je určená pre vykonávanie zberu dát v sklade aj obchode cez čiarový...

| Inventúra, Logistika, Obchod, Sklady
Tools Management System

Program Tools Management System – ponúka užívateľom možnosť evidencie a sledovania pohybu náradia, foriem či...

| Logistika, Výroba
Code Checker

CODE CHECKER je softvérové riešenie pre kontrolu baliaceho procesu. Kontrola prebieha overením kódu balenia, kódu...

| Logistika, Sklady, Výroba