BARTECH SLOVAKIA

MODO - mobilné doklady Android

Program MODO – MObilné DOklady je určený pre vykonávanie zberu dát v sklade aj obchode cez čiarový, alebo 2D kód.

Podporované skladové systémy

Aplikácia je určená pre operačný systém Android 4.4 a vyšší. Dokážete s ňou vytvárať elektronické skladové doklady ako je príjem, výdaj, prevodka, bežná inventúra, či tzv. príjem, výdaj aj inventúru podľa zoznamu a tiež aj vytvárať objednávky v teréne.
Program využíva vstupné číselníky skladov, skladových kariet a firiem. Načítavate kódy a zadávate ostatné potrebné údaje cez klávesnicu. Dáta synchronizujete online cez Wi-Fi, alebo cez dátovú sieť mobilného operátora.
Aplikácia MODO je priamo prepojená na program MPrint pre mobilnú tlač štítkov na tlačiarniach s pripojením cez Bluetooth, WiFi a LAN kartu.

Dostupné funkcie MODO sú podporované podľa použitého skladového systému. Nie každý systém všetky možnosti MODO podporuje v plnej miere. Použitie s konkrétnym skladovým systémom konzultujte s naším obchodným oddelením.

Pokiaľ ste medzi logami nenašli váš skladový systém, kontaktujte nás.

Kľúčové vlastnosti aplikácie MODO

(*informujte sa na funkcie podporované vašim skladovým systémom)
 • intuitívne ovládateľná aplikácia, akú poznáte z mobilov a tabletov
 • užívateľsky prispôsobenie práce priamo v Android zariadení
 • štandardné skladové doklady a naviac Príjem, Výdaj a Inventúra podľa zoznamu
 • vytváranie objednávky na zákazníka priamo v “teréne”
 • práca s bežnými položkami aj tovarom s premennou hmotnosťou
 • voliteľne možno zadávať šaržu, výrobné čísla a podobne
 • detailná informácia o tovare, prístupná z rozpracovaného dokladu
 • editácia položiek v doklade, prehľadný výber dokladov pre export
 • užívateľská úprava názvov číselníkov, dokladov aj miesta uloženia
 • on-line komunikácia s počítačom pre výmenu dát cez WiFi aj GSM
 • on-line licencia s jednoduchou migráciou na iné – nové zariadenie


Dátová štruktúra
– vstupné číselníky a výstupné doklady

Pre správnu činnosť MODO potrebuje vstupné číselníky SKLADY, FIRMY, KARTY a OBJEDNÁVKY, ak chcete funkciu príjmu a výdaja podľa zoznamu využívať. Výstupné dátové súbory sú PRÍJEM, VÝDAJ, INVENTÚRA a PREVODKA. Aplikácia umožňuje pracovať s bežnou inventúrou, ale inventúrou podľa zoznamu.

Dátová štruktúra je kompatibilná s našim riešením Mobilný skladník MSU. Vstupné číselníky aj výstupné dátové súbory sú v textovom CSV/TXT formáte. S týmto formátom dokáže pracovať väčšina skladových systémov, takže prepojenie na váš informačný systém nebude problém. Popis dátovej štruktúry vám zašleme na vyžiadanie.

Komunikačné rozhranie – synchronizácia

Menu bez hlavicky

MODO – výber dokladov

Aplikácia MODO komunikuje s počítačom cez WiFi (GSM). Aby ste mohli synchronizovať dáta medzi PC a mobilný zariadením, je nutné mať na strane PC spustenú webovú službu. V inštalačnom balíčku MODO sa, okrem samotnej android aplikácie, nachádza aj inštalačný balík web služieb XAMPP. Jeho inštaláciou vytvoríte na vašom PC web server Apache a pomocou preddefinovanej webovej služby (PHP skript) môžete prenášať vstupné číselníky do android zariadenia a hotové skladové doklady naspäť do počítača.

PHP skript je editovateľný programom Notepad++, ktorý je súčasťou inštalačného balíčka (odporúčame používať textový editor, ktorý umožňuje uložiť skript v kódovaní UTF-8). Tu si môžete nastaviť cestu k vstupným číselníkom, objednávkam aj výstupným dokladom. Okrem toho si môžete upraviť aj názvy vstupných číselníkov aj výstupných dokladov do podoby, akú vyžaduje váš informačný systém vrátane nastavenia cesty k súborom.
Môžete využiť aj inštaláciu a konfiguráciu našimi technikmi u vás na mieste, alebo vzdialeným pripojením.

Ak vaša práca v sklade vyžaduje nasadenie viacerých skladníkov, je možné pre každého definovať prístup k objednávkam oddelene. Distribúciu objednávok pre konkrétne zariadenie má na starosti informačný systém. Jednoducho v PC upravíte PHP skript pre konkrétne android zariadenie a v ňom nastavíte prístup na web službu.

Pozrite si krátku video ukážku práce s MODO v systéme Omega.

Licencovanie MODO aplikácie

Licencia SW je pre konkrétne android zariadenie. Licencia sa overuje na licenčnom serveri pri spustení Synchronizácie v mobilnej aplikácii. Treba mať prístup na internet či už cez WiFi podnikovú sieť, alebo cez sieť mobilného operátora. On-Line licencia umožňuje jednoduchší prenos licencie – migrovanie na nové zariadenie, či využiť službu dočasnej licencie pre prenájom riešenia vrátane mobilného terminálu po dobu inventúry.

Chcete vedieť viac? Kontaktujete naše obchodné oddelenie : obchod@bartech.sk

Autor: Miroslav Rampala
Tools Management System

Program Tools Management System – ponúka užívateľom možnosť evidencie a sledovania pohybu náradia, foriem či...

| Logistika, Výroba
MODO - mobilné doklady Android

Program MODO – MObilné DOklady je určený pre vykonávanie zberu dát v sklade aj obchode cez...

| Inventúra, Logistika, Obchod, Sklady
Monitorovanie toku výroby

PRODUCTION MONITORING BOARD Toto zákazkové riešenie vzniklo na základe požiadavky nášho významného zákazníka firmy Faurecia...

| Logistika, Zákazkový SW
Evidencia QR kolkov

Základný popis SW QRKolok Riešenie je zamerané na monitoring kolkov. Každá fľaša alkoholu a každá...

| Zákazkový SW