BARTECH SLOVAKIA

MODO - mobilné doklady Android

Program MODO – MObilné DOklady je určený pre vykonávanie zberu dát v sklade aj obchode cez čiarový, alebo 2D kód. Nahrádza staršie riešenie Mobilný skladník, ktoré bolo určené pre widows terminály. MODO pracuje na nových moderných Android termináloch a mobilných zariadení.

MODO podporujú tieto systémy

Táto nadstavbová aplikácia je určená pre operačný systém Android 4.4 a vyšší. Dokážete s ňou vytvárať elektronické skladové doklady ako je príjem, výdaj, prevodka, bežná inventúra, či tzv. príjem, výdaj aj inventúru podľa zoznamu a tiež aj vytvárať objednávky v teréne.

Uľahčí, spresní a zrýchli vám prácu v sklade. Spolupracuje so skladovým systémom. Program využíva vstupné číselníky skladov, skladových kariet, firiem a pracuje s objednávkami. Načítavate kódy a zadávate ostatné potrebné údaje cez klávesnicu. Dáta synchronizujete online cez Wi-Fi, alebo cez dátovú sieť mobilného operátora. MODO nenahrádza váš skladový systém.

SW MODO je priamo prepojený na program MPrint pre mobilnú tlač štítkov na tlačiarniach s pripojením cez Bluetooth, WiFi, LAN.
Priamo z prostredia MODO môžete tlačiť aj zoznam vydaných, alebo objednaných položiek na BT alebo WiFi tlačiarniach

Dostupné funkcie MODO sú podporované podľa použitého skladového systému. Nie každý systém všetky možnosti MODO podporuje v plnej miere. Použitie s konkrétnym skladovým systémom konzultujte s naším obchodným oddelením.

Pokiaľ ste medzi logami nenašli váš skladový systém, kontaktujte nás.

Kľúčové vlastnosti aplikácie MODO

Vstupná obrazovka

* informujte sa vopred na funkcie podporované vašim skladovým systémom

 1. intuitívne ovládateľná aplikácia, akú poznáte z mobilov a tabletov
 2. užívateľsky prispôsobenie práce priamo v Android zariadení
 3. štandardné skladové doklady Príjem, Výdaj, Prevod, Inventúra
 4. príjem, výdaj  podľa zoznamu (obj.) a inventúra podľa zoznamu
 5. zobrazenie počtu rozpracovaných dokladov na hlavnej obrazovke
 6. vytváranie objednávky na zákazníka priamo v “teréne”
 7. tlač dokladu na mobilných tlačiarniach napríklad dodané položky
 8. práca s bežnými položkami aj tovarom s premennou hmotnosťou
 9. voliteľne možno zadávať šaržu, výrobné čísla a podobne
 10. detailná informácia o tovare, prístupná z rozpracovaného dokladu
 11. editácia položiek v doklade, prehľadný výber dokladov pre export
 12. užívateľská úprava názvov číselníkov, dokladov aj miesta uloženia
 13. on-line komunikácia s počítačom pre výmenu dát cez WiFi aj GSM
 14. on-line licencia s jednoduchou migráciou na iné – nové zariadenie

 


Dátová štruktúra
– vstupné číselníky a výstupné doklady

Pre správnu činnosť MODO potrebuje vstupné číselníky SKLADY, FIRMY, KARTY a OBJEDNÁVKY, ak chcete funkciu príjmu a výdaja podľa zoznamu využívať. Výstupné dátové súbory sú PRÍJEM, VÝDAJ, INVENTÚRA a PREVODKA. Aplikácia umožňuje pracovať s bežnou inventúrou, ale inventúrou podľa zoznamu.

Dátová štruktúra je kompatibilná s našim riešením Mobilný skladník MSU. Vstupné číselníky aj výstupné dátové súbory sú v textovom CSV/TXT formáte. S týmto formátom dokáže pracovať väčšina skladových systémov, takže prepojenie na váš informačný systém nebude problém. Možnosť ukladania výstupých dokladov do štruktúrovaného XML formátu, alebo CSV s hlavičkou či bez hlavičky.

Komunikačné rozhranie – synchronizácia

Aplikácia MODO komunikuje s počítačom cez WiFi (GSM). Aby ste mohli synchronizovať dáta medzi PC a mobilný zariadením, je nutné mať na strane PC spustenú webovú službu. V inštalačnom balíčku MODO sa, okrem samotnej android aplikácie, nachádza aj inštalačný balík web služieb XAMPP. Jeho inštaláciou vytvoríte na vašom PC web server Apache a pomocou preddefinovanej webovej služby (PHP skript) môžete prenášať vstupné číselníky do android zariadenia a hotové skladové doklady naspäť do počítača.

PHP skript je editovateľný programom Notepad++, ktorý je súčasťou inštalačného balíčka (odporúčame používať textový editor, ktorý umožňuje uložiť skript v kódovaní UTF-8). Tu si môžete nastaviť cestu k vstupným číselníkom, objednávkam aj výstupným dokladom. Okrem toho si môžete upraviť aj názvy vstupných číselníkov aj výstupných dokladov do podoby, akú vyžaduje váš informačný systém vrátane nastavenia cesty k súborom.
Môžete využiť aj inštaláciu a konfiguráciu našimi technikmi u vás na mieste, alebo vzdialeným pripojením.

Ak vaša práca v sklade vyžaduje nasadenie viacerých skladníkov, je možné pre každého definovať prístup k objednávkam oddelene. Distribúciu objednávok pre konkrétne zariadenie má na starosti informačný systém. Jednoducho v PC upravíte PHP skript pre konkrétne android zariadenie a v ňom nastavíte prístup na web službu.

Pozrite si krátku video ukážku práce s MODO v systéme Omega.

Licencovanie MODO aplikácie

Licencia SW je pre konkrétne android zariadenie. Licencia sa overuje na licenčnom serveri pri spustení Synchronizácie v mobilnej aplikácii. Treba mať prístup na internet či už cez WiFi podnikovú sieť, alebo cez sieť mobilného operátora. On-Line licencia umožňuje jednoduchší prenos licencie – migrovanie na nové zariadenie, či využiť službu dočasnej licencie pre prenájom riešenia vrátane mobilného terminálu po dobu inventúry.

Chcete vedieť viac? Kontaktujete naše obchodné oddelenie : obchod@bartech.sk

Autor: Miroslav Rampala
Evidencia QR kolkov

Základný popis SW QRKolok Riešenie je zamerané na monitoring kolkov. Každá fľaša alkoholu a každá...

| Zákazkový SW
Inventúra majetku HIM

REVOLÚCIA V INVENTARIZÁCII MAJETKU Vďaka riešeniu HIM je možné jednoducho a v grafickom prostredí vykonávať...

| Inventúra
Revízia kníh

Využitie čiarových kódov pri inventúrach je už štandardná vec. Bežne sa toto riešenie využíva v...

| Zákazkový SW
INA - univerzálna ANDROID aplikácia

Program INA – INteligentná Aplikácia je navrhnutý pre nasadenie na operačnom systéme ANDROID (min. 4.4). Ide o...

| Inventúra, Obchod, Sklady