BARTECH SLOVAKIA

PICK TO LIGHT

SW Pick To Light – Kontrola montáže – je určený pre výrobné linky, kde pomáha robotníkom pri kompletizácii finálneho produktu. Znižuje chybovosť zapríčenenú použitím nesprávneho dielu či jeho farebnej varianty

Ako to funguje

PickToLight1Po linke idú za sebou rôzne typy finálnych výrobkov. Pre každý typ výrobku sú definované rôzne operácie a vkladaní rôznych komponent na výrobok. Aby nedochádzalo k zámenám komponent bude aplikácia na základe zosnímaného čiarového kódu výrobku operátorovi zobrazovať na obrazovke fotografie komponent s popisom operácie, ktorú má operátor vykonať. Súčasne so zobrazením komponenty sa zopne aj priradené výstupné relé, ktoré rozsvieti LED diódu nad boxom, zo ktorého je treba komponentu vybrať. Montáž komponenty potvrdí obsluha stlačením  pedála čím súčasne dôjde k zopnutí výstupného signálu k posunu dopravníka.

Čo nám to priniesie

Zníženie chybovosti pri kompletizácii, zvýšenie kvality práce ako aj zrýchlenie vykonávania jednotlivých operácií. Aplikáciu je možné nasadiť na ktorékoľvek miesto vo výrobnom procese. Zobrazovacia jednotka môže byť ľubovolnej veľkosti

Aké sú oprávnenia

Aplikácia má 2 úrovne prístupu – Užívateľ a Administrátor.
Administrátor má možnosť editovať diely i finálne produkty a súčasne priraďovať diely k určitému produktu. Nahráva do databázy aj obrázky a zadáva číslo priehradky so zásobou komponent.
Užívateľ nemá žiadne práva, v tomto režimu sa iba sníma číslo finálneho výrobku a potvrdzuje vloženie komponent.

PickToLight4

 

Autor: Pavel Loprais
MODO - mobilné doklady Android

Program MODO – MObilné DOklady je určený pre vykonávanie zberu dát v sklade aj obchode cez...

| Inventúra, Obchod, Sklady
Laserová kalkulačka

Laserová kalkulačka Aplikácia LRCalc je určená pre PDA terminály s operačným systémom Windows CE a Mobile. Primárne...

| Sklady
Evidencia výrobných operácií

EVOP je program pre evidenciu a zobrazenie zozbieraných dát z akejkoľvek zákazkovej výroby. Prostredníctvom prenosných alebo...

| Výroba
INA - univerzálna ANDROID aplikácia v.2.12

Aplikácia INA je navrhnutá pre nasadenie na operačnom systéme ANDROID (min. 4.3). Ide o univerzálne...

| Inventúra, Logisitka, Obchod, Sklady