BARTECH SLOVAKIA

Revízia kníh

Využitie čiarových kódov pri inventúrach je už štandardná vec. Bežne sa toto riešenie využíva v skladoch či obchodoch. Rovnako tak je možné podobným spôsobom vykonávať aj revíziu kníh a rôznych tlačových materiálov v knižniciach. Základom je označenie týchto materiálov čiarovým kódom s jedinečným číslom. Vzhľadom k tomu, že knihy sú v neustálom kolobehu, označujú sa čiarovým kódom vytlačeným na špeciálnej, odolnej a plastovej etikete. Na základe takého označenia je potom možné sledovať pohyb knihy medzi knižnicou a zákazníkom – čitateľom. Pre bežnú identifikáciu postačuje laserový snímač pripojený cez USB kábel, lebo knihy sa nosia priamo k PC. Načítaním kódu do knihovníckeho systému je potom veľmi rýchle a presné.

Ak však potrebujeme vykonať revíziu kníh v mieste uloženia kníh, je potrebné použiť špeciálnu bezdrôtovú čítačku čiarových kódov, ktorá je vybavená pamäťou, displejom a klávesnicou nazývanú PDA terminál. Pre riešenie Revízia kníh využívame PDA terminál Honeywell model Dolphin 6000, viď obrázok. Tento model sme vybrali okrem iného aj preto, že ho po ukončení revízie môžete ďalej používať ako mobilný asistent a po vložení SIM karty aj ako mobilný telefón.

D6000 Revizia knih

Úvodná obrazovka

O zber dát z čiarových kódov sa stará program, ktorý riadi načítanie kódov do pamäti PDA terminálu a kontroluje duplicitu t.j. aby sa každý kód do pamäte zaznamenal len raz. Okrem kódu knihy sa zaznamenáva aj dátum a čas uloženia dát. Na displeji je obsluha informovaná aj o počte uložených kódov. Program umožňuje v režime Prehľad prezeranie uložených kódov a ich editáciu. V režime Info je možné veľmi rýchlo zistiť, či už bola kniha už bola zaevidovaná alebo nie. Program ukazuje aj posledný uložený kód. Načítanie kódu knihy, uloženej v čiarovom kóde, je veľmi rýchle, presné a efektívne. Najväčšími výhodami je tak výrazná úspora času pri načítaní kódov, jednoduchšia manipulácia s knihami a elektronické spracovanie výsledku revízie priamo v knihovníckom systéme.

 

Revízia kníh na android zariadeniach (smarthone a tablet)

INA QR link

GooglePlay link na INA

Okrem aplikácie Revízia kníh na PDA terminály s OS Windows, môžete na revíziu použiť aj aplikáciu INA pre smartfóny a tablety s operačným systémom Android. Celé riešenie doplníme ručným BT snímačom a Revíziu môžete začať. Viace informácií o Revízii kníh pomocou Android aplikácie, nájdete kliknutím na tento odkaz INA SW.

Autor: Miroslav Rampala
Evidencia QR kolkov

Základný popis SW QRKolok Riešenie je zamerané na monitoring kolkov. Každá fľaša alkoholu a každá...

| Zákazkový SW
MODO - mobilné doklady Android

Aplikácia MODO – MObilné DOklady je určená pre vykonávanie zberu dát v sklade aj obchode cez čiarový...

| Inventúra, Logistika, Obchod, Sklady
Pick To Light

SW Pick To Light – Kontrola montáže – je určený pre výrobné linky, kde pomáha...

| Výroba
Monitorovanie toku výroby

PRODUCTION MONITORING BOARD Toto zákazkové riešenie vzniklo na základe požiadavky nášho významného zákazníka firmy Faurecia...

| Logistika, Zákazkový SW