BARTECH SLOVAKIA

Revízia kníh

Využitie čiarových kódov pri inventúrach je už štandardná vec. Bežne sa toto riešenie využíva v skladoch či obchodoch. Rovnako tak je možné podobným spôsobom vykonávať aj revíziu kníh a rôznych tlačových materiálov v knižniciach. Základom je označenie týchto materiálov čiarovým kódom s jedinečným číslom. Vzhľadom k tomu, že knihy sú v neustálom kolobehu, označujú sa čiarovým kódom vytlačeným na špeciálnej, odolnej a plastovej etikete. Na základe takého označenia je potom možné sledovať pohyb knihy medzi knižnicou a zákazníkom – čitateľom. Pre bežnú identifikáciu postačuje laserový snímač pripojený cez USB kábel, lebo knihy sa nosia priamo k PC. Načítaním kódu do knihovníckeho systému je potom veľmi rýchle a presné.

Ak však potrebujeme vykonať revíziu kníh v mieste uloženia kníh, je potrebné použiť špeciálnu bezdrôtovú čítačku čiarových kódov, ktorá je vybavená pamäťou, displejom a klávesnicou nazývanú PDA terminál. Pre riešenie Revízia kníh využívame PDA terminál Honeywell model Dolphin 6000, viď obrázok. Tento model sme vybrali okrem iného aj preto, že ho po ukončení revízie môžete ďalej používať ako mobilný asistent a po vložení SIM karty aj ako mobilný telefón.

D6000 Revizia knih

Úvodná obrazovka

O zber dát z čiarových kódov sa stará program, ktorý riadi načítanie kódov do pamäti PDA terminálu a kontroluje duplicitu t.j. aby sa každý kód do pamäte zaznamenal len raz. Okrem kódu knihy sa zaznamenáva aj dátum a čas uloženia dát. Na displeji je obsluha informovaná aj o počte uložených kódov. Program umožňuje v režime Prehľad prezeranie uložených kódov a ich editáciu. V režime Info je možné veľmi rýchlo zistiť, či už bola kniha už bola zaevidovaná alebo nie. Program ukazuje aj posledný uložený kód. Načítanie kódu knihy, uloženej v čiarovom kóde, je veľmi rýchle, presné a efektívne. Najväčšími výhodami je tak výrazná úspora času pri načítaní kódov, jednoduchšia manipulácia s knihami a elektronické spracovanie výsledku revízie priamo v knihovníckom systéme.

 

Revízia kníh na android zariadeniach (smarthone a tablet)

INA QR link

GooglePlay link na INA

Okrem aplikácie Revízia kníh na PDA terminály s OS Windows, môžete na revíziu použiť aj aplikáciu INA pre smartfóny a tablety s operačným systémom Android. Celé riešenie doplníme ručným BT snímačom a Revíziu môžete začať. Viace informácií o Revízii kníh pomocou Android aplikácie, nájdete kliknutím na tento odkaz INA SW.

Autor: Miroslav Rampala
Evidencia reziva

EVR- Evidencie reziva Aplikácia umožňuje evidovať pohyb reziva v procese výroby a skladovania podľa druhu...

| Zákazkový SW
Vodos

Ste vodárenská spoločnosť, ktorá potrebuje sledovať pohyby vodomerov?  Potom je pre Vás program VODOS tá...

| Zákazkový SW
Qualtin - nástroj nie len pre zber dát

Nástroj, ktorý umožňuje komunikáciu medzi informačným systémom (IS) na jednej strane a strojmi, počítačmi, stacionárnymi...

| Sklady, Výroba
MPrint - mobilná tlač štítkov

MPrint – mobile print je Android aplikácia, pomocou ktorej dokážete tlačiť štítky na tlačiarniach Datamax...

| Logistika, Obchod, Sklady, Výroba