BARTECH SLOVAKIA

Qualtin - nástroj nie len pre zber dát

Nástroj, ktorý umožňuje komunikáciu medzi informačným systémom (IS) na jednej strane a strojmi, počítačmi, stacionárnymi a mobilnými terminálmi na druhej strane. QUALTIN je možné prepojiť s akýmkoľvek IS. Vďaka SW QUALTIN je možné zbierať dáta zo strojov, riadiť operácie na pracoviskách, alebo zbierať dáta potrebné pre dochádzku. Tento nástroj poskytuje neobmedzené možnosti využitia. Záleží len na vás.

QUALTIN je univerzálny nástroj, ktorý môžete použiť aj na tvorbu zákazkových riešení zberu dát od dochádzky, cez výrobu, sklady až po logistiku. Čo tým získate? Viac času na samotnú prácu. Z toho plynúcu úsporu peňazí a možnosť využitia tohto času pre ďalšiu prínosnú prácu či rozvoj spoločnosti.

QUALTIN vznikol na základe požiadavky od zákazníkov v roku 2010, ktorí nechceli „veľký výrobný systém“. Vznikol ,,malý výrobný systém“, ktorý vychádzal z výrobného systému xTrace. Postupom času sa QUALTIN zjednodušil do formy nástroja, ktorý je využiteľný v každej prevádzke, bez ohľadu na informačný systém. Tým sme splnili želanie zákazníkov na nástroj, ktorý bude schopný zbierať dáta, ovládať stroje a hlavne sme vyhoveli nárokom na to, aby bol nástroj plno pod ich kontrolou.

Prehľad funkcií, ktoré kvalitatívne ovplyvnia zber dát vo výrobe:

  • 100% kontrola akosti
  • Viditeľné zvýšenie produktivity
  • Absolútny prehľad o výrobe
  • Jednoduché riešenie
  • Väčšie pracovné nasadenie vo výrobe
  • Precízne podklady pre mzdy
  • Vyhodnocovanie prestávok a režijných prác
  • Dáta je možné použiť pre dochádzku
  • Centrálna, ale aj vzdialená administrácia

Riešenie QUALTIN sa neustále vyvíja. Načúvame požiadavkám našich zákazníkov a priebežne rozširujeme funkčnosť pre optimálne využitie pre užívateľov. Začiatkom februára 2012 bolo do systému QUALTIN zapracované rozšírenie štruktúry pre DB ORACLE.

SEMBOXV dnešnej dobe má už každá spoločnosť informačný systém. Pokiaľ ale chcete jednoducho z IS ovládať napríklad stroje vo výrobe a zbierať z nich dáta, musíte sa pripraviť na zdĺhavé a náročné implementačné práce, ktoré trvajú mesiace. Pokiaľ nechcete ísť touto cestou, je možné si ju skrátiť. Práve pre vás je určený QUALTIN, ktorý túto úlohu zvláda na výbornú. Tak prečo túto možnosť nevyužiť?

Pri nasadení nástroja QUALTIN sa vyvarujete chybám a časovým stratám, ktoré sú spôsobené zdĺhavým ručným prepisovaním operácií či iných sprievodných dokladov spojeným s vyrábanými produktmi. QUALTIN dokáže komunikovať priamo so strojmi, ale tiež s počítačmi, váhou, stacionárnym či mobilným terminálom.

Autor: Miroslav Tománek
Sledovanie výroby on-line

Potrebujete získať prehľad o stave jednotlivých zákaziek v reálnom čase, aby ste mohli pružnejšie reagovať...

| Výroba
Evidencia QR kolkov

Základný popis SW QRKolok Riešenie je zamerané na monitoring kolkov. Každá fľaša alkoholu a každá...

| Zákazkový SW
Pick To Light

SW Pick To Light – Kontrola montáže – je určený pre výrobné linky, kde pomáha...

| Výroba
INA - univerzálna ANDROID aplikácia

Program INA – INteligentná Aplikácia je navrhnutý pre nasadenie na operačnom systéme ANDROID (min. 4.4). Ide o...

| Inventúra, Obchod, Sklady