BARTECH SLOVAKIA

PackingCheck

Riešenie PACKING CHECK je určené pre zákazníkov, ktorí potrebujú monitorovať priebeh operácií spojených s finálnym balením produktu. Aplikácia kontroluje jednotlivé operácie podľa baliaceho predpisu konkrétneho odberateľa. Súčasťou aplikácie je ukladanie dát s cieľom zabezpečiť kompletnú spätnú dosledovateľnosť .

Existujúce riziká výrobného a logistického procesu

V rámci výrobného cyklu vznikajú nezhody spojené s nesprávnym zabalením finálneho výrobku, prípadne so zámenou na úrovni VYROBOK – PREPRAVKA – PALETA. Nezriedka sa stáva, že obsluha v rámci baliaceho procesu napríklad vloží do prepravky iný počet dielov ako požaduje zákazník, prípadne zabudne vložiť kartónovú prieložku, čo vedie k poškodeniu výrobku počas prepravy. Vloženie dielu zo zákazky A do prepravky určenej pre zákazku B je takisto veľmi časté. Nesprávne označenie prepravky / palety je už iba dôsledkom predchádzajúcich operácií. Všetky tieto stavy majú jedného menovateľa – REKLAMÁCIA.

Ako predchádzať neželeným stavom ?

Aplikácia PACKING CHECK predstavuje modernú elektronickú verziu baliacich predpisov, ktoré sú častokrát vytlačené na pracoviskách iba vo formáte A4. Všetci operátori vedia, že TO tam je, ale nikto to nečíta. Ak nastane zmena v baliacom predpise, hrozí riziko že si to nikto nevšimne…

S využitím riešenie PACKING CHECK má obsluha prostredníctvom dotykového All in one PC možnosť zadať číslo ZAKAZKY, prípadne TYP VYROBKU. Následne je operátor inštruovaný systémom akú paletu má zobrať, aký typ prepravky treba použiť, koľko kusov má byť v prepravke, koľko prepraviek na palete atď. Na konci celého procesu je automaticky vytlačené etiketa (s 1D/2D kódom, prípadne RFID), či už na prepravku alebo paletu. Všetky dáta sú zaznamenávané v ONLINE režime. Prostredníctvom webovej aplikácie je možné sledovať aktuálny stav baliaceho procesu. V prípade reklamácie viete okamžite dohľadať KTO, KEDY, ktorú PALETU balil, ktoré PREPRAVKY boli na danej PALETE, aký VYROBOK bol v danej PREPRAVKE, prípadne aké sériové čísla majú dané VYROBKY v tejto PREPRAVKE…

V prípade, že v rámci baliaceho procesu treba kontrolovať ešte nejaký ďalší parameter (napríklad prechod výrobku testerom pred finálnym zabalením) aplikácia PACKING CHECK je pripravená aj na toto. Treba dokladovať prepravcovi celkovú hmotnosť prepravky / palety ? Nie je problém.

Aplikácia PACKING CHECK dokáže pracovať autonómne, prípadne s napojením na existujúci ERP a WMS systém zákazníka.

Pre viac informácií nás kontaktujte na obchod@bartech.sk .

 

Autor: Pavel Loprais
Revízia kníh

Využitie čiarových kódov pri inventúrach je už štandardná vec. Bežne sa toto riešenie využíva v...

| Zákazkový SW
ZAPSI - monitorovanie výroby

Viete s istotou povedať, ktoré stroje Vám aktuálne produkujú a ktoré sú v prestoji? Viete,...

| Výroba
Evidencia QR kolkov

Základný popis SW QRKolok Riešenie je zamerané na monitoring kolkov. Každá fľaša alkoholu a každá...

| Zákazkový SW
ReturnCheck

Evidencia pohybu vratných obalov Výrobný proces môžeme chápať ako komplex činností, ktoré musia na seba...

| Logistika