BARTECH SLOVAKIA

StepCheck - Kontrolné pracovisko

Riešenie STEPCHECK je vhodné najmä tam, kde je potreba na určenom pracovisku vykonať určitý sled operácií v stanovenom poradí a počas tohto procesu automaticky načítať informácie z kontrolných prístrojov. Na záver kontroly je vytlačený a snímačom čiarového kódu overený finálny štítok na výrobok, čím je zaručená kvalita celého výrobného procesu. 

KONCEPCIA RIEŠENIA

Riešenie je dodávané ako celok spolu s priemyselným PC s dotykovou obrazovkou, ktoré je vybavené dostatočným počtom komunikačných portov typu RS-232, USB a logickými vstupmi a výstupmi. Predinštalovaný program obsahuje databázu výrobkov, kde pre každý výrobok existuje nezávislý, užívateľsky definovaný zoznam kontrolných krokov. Súčasne pre každý kontrolný krok (maximum je 6 kontrolných krokov) je možné definovať zdroj udalosti ( komunikačný port) a očakávanú hodnotu na vstupe. Voliteľnou funkciou je prihlasovanie operátorov.

UKÁŽKY OBRAZOVIEK Z REALIZOVANÝCH PROJEKTOV

Prihlasovacia obrazovka

Prihlasovacia obrazovka

Prihlasovacia obrazovka

V tejto realizácii je software zabezpečený prihlasovaním užívateľov cez osobnú RFID kartu v dvoch rovinách.

Administrátor má možnosť nastavovať parametre aplikácie,  pridávať a editovať číselníky užívateľov, modely výrobkov, typy testerov, chýb, exportovať dáta a editovať tlačové formáty.
Užívateĺ má možnosť iba rutinne vykonávať proces kontroly bez možnosti zmien ich nastavení.

 

Hlavné menu aplikácie – Administrátor

Celá aplikácia je navrhnutá tak, aby sa dala pohodlne ovládať prostredníctvom dotykového displeja. Ovládacie prvky sú výrazné a pre lepšiu prehladnosť aj farebne odlíšené.

HVCC_Menu

Hlavná obrazovka – Užívateľ

V prvom kroku má užívateľ možnosť vybrať model kontrolovaného výrobku. Ten sa napokon zobrazí v hornej časti hlavného okna. Pod týmito informáciu je priestor pre textové, pracovné inštrukcie operátorom.

Štart cykla

Najväčšiu a najvýraznejšiu časť obrazovky zaujíma grafické vyobrazenie očakávaných kontrolných krokov, kedy jednotlivé grafické prvky menia farbu podľa automatického vyhodnotenia stavu danej operácie.Po úspešnom ukončení testu je informácia zapísaná do internej databázy a automaticky je vytlačená finálna etiketa.

HVCC_MainScreen

Export dát

Export

Export

Všetky dáta o úspešných ako aj neúspešných testov sú ukladané do internej databáze, odkiaľ ich môže administrátor aplikácie exportovať do *.xls alebo *.csv formátu pre dodatočné vyhodnotenie produktivity a ostatných dôležitých informácií o výrobe. Celú databázu je možné taktiež kopírovať, zálohovať do iného priečinku či vynulovať. K exportu dát má prístup iba Administrátor.

 

Tlač etikiet

Pri úspešnom teste sa vytlačí finálna etiketa. Etikety sa zvyčajne tlačia na priemyselnej termotransférovej tlačiarni Datamax I-4310, ktorá kombinuje dostatočný výkon s kvalitným prevedením . Táto tlačiareň bola vybraná aj z dôvodu jej bohatej ponuky funkcií. Pri realizácií sa využila funkcia pre odlepovanie vytlačených etikiet a možnosť definovať a uložiť do jej pamäte viacero tlačených formátov v jednoduchom DPL jazyku tlačiarne .

Tlačiareň DATAMAX I-class

Tlačiareň DATAMAX I-class

 

Krátku video ukážku z nasadenia v praxi si môžete pozrieť tu alebo na našom YouTube kanále.

Autor: Pavel Loprais

Autor: Pavel Loprais
Evidencia QR kolkov

Základný popis SW QRKolok Riešenie je zamerané na monitoring kolkov. Každá fľaša alkoholu a každá...

| Zákazkový SW
EMA - evidencia majetku s inventúrou

Riešenie je určené pre všetkých zákazníkov, ktorí potrebujú presnú evidenciu majetku s okamžitou identifikáciou, kde...

| Inventúra
INA - univerzálna ANDROID aplikácia

Program INA – INteligentná Aplikácia je navrhnutý pre nasadenie na operačnom systéme ANDROID (min. 4.4). Ide o...

| Inventúra, Obchod, Sklady
Tools Management System

Program Tools Management System – ponúka užívateľom možnosť evidencie a sledovania pohybu náradia, foriem či...

| Logistika, Výroba