BARTECH SLOVAKIA

Inventúra majetku HIM

REVOLÚCIA V INVENTARIZÁCII MAJETKU

Inventarizácia

Inventarizácia

Vďaka riešeniu HIM je možné jednoducho a v grafickom prostredí vykonávať všetky potrebné operácie k 100% inventarizácii majetku. Pre HIM je najvhodnejší ručný terminál so zabudovaným snímačom čiarových, alebo RFID kódov. Podmienkou je operačný systém Windows Mobil/CE. Riešenie je možné prepojiť s akýmkoľvek informačným systémom.“

S programom HIM dokážete majetok aj označiť. Na pripojenej Datamax tlačiarni pre tlač odolných štítkov si vytlačíte štítky na majetok aj na označenie umiestnenia-lokality.

Program sa dodáva v českom aj slovenskom jazyku.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE PROGRAMU

 • Vytváranie zoznamov inventúry s využitím čiarových a RFID kódov
 • Efektívny bezdrôtový prenos dát pomocou WiFi
 • Možnosť duplicity majetku pod rovnakým kódom
 • Vyraďovanie majetku s uvedením dôvodu
 • Vkladanie poznámok, SN a rôznych údajov
 • Číselný prehľad majetku – zobrazenie na obrazovke
 • Ručné zadanie kódu majetku z klávesnice
 • Triedenie podľa lokalít, stredísk (umiestnenia majetku)
 • Evidencia zodpovedných osôb (voliteľne)
 • Zavedenie nového majetku v PDA terminály

KOMPLETNÝ SW BALÍK OBSAHUJE

 • Synchronizátor pre import a export dát, tlač etikiet na majetok a lokality, generovanie zostáv
 • Program do PDA terminálu pre vykonanie mobilnej inventúry majetku
 • Administrátor licencií – licencujú sa jednotlivé PDA terminály nie SW do PC

HIM KROK ZA KROKOM

Označenie majetku, inventúra s mobilným terminálom a vyhodnotenie

Označenie majetku, inventúra s mobilným terminálom, vyhodnotenie, tlač zostáv

Evidencia a označenie majetku

Evidencia majetkuHlavným predpokladom úspešnej inventarizácie je dôkladná evidencia majetku spoločnosti v informačnom systéme, alebo v externej databáze. Vedľa popisu majetku sa uvádza i druh, cena, výrobné číslo, umiestnenie a prípadne zodpovedný pracovník. Každý majetok má priradené samostatné inventárne číslo. K takto zavedenému majetku sa vytlačí evidenčný štítok s inventárnym číslom, popisom, prípadne umiestnením a s čiarovým kódom. Týmto štítkom je majetok označený a umiestnený na patričné ​​miesto. Etiketou s čiarovým kódom môžeme označiť aj jednotlivé miestnosti – napr. na dverách alebo zárubni.

 Tlač inventárnych etikiet

stitek inventuraPre tlač etikiet s čiarovým kódom sú určené termotransferové tlačiarne. Okrem papierových etikiet potlačia aj odolné plastové fólie a záručné plomby. V prípade evidencie majetku doporučujeme tlačiarne DATAMAX E-4203 alebo M-4206 a plomby viacvrstvové polyesterové etikety VOID. Po aplikácii nemožno tieto etikety odlepiť a znovu nalepiť na iné miesto bez poškodenia. Pri pokuse o strhnutie dochádza na povrchu etikety k trvalému oddeleniu nápisu VOID. Vysoká odolnosť a dlhoročná životnosť predurčuje tieto etikety k použitiu v externom prostredí. Zákazníkom, ktorým sa neoplatí tlačiareň nakupovať, ponúkame tlač inventárnych štítkov na zákazku.

Inventarizácia

Na rozdiel od štandardnej inventarizácie, kedy sa vytlačí inventúrny zoznam majetku, podľa ktorého inventúrny pracovníci prechádzajú a kontrolujú prítomnosť majetku, je použitý prenosný terminál s displejom, klávesnicou a zabudovanou čítačkou čiarových kódov. Program bežiaci v termináli riadi priebeh inventarizácie, zaisťuje vyhľadávanie majetku v číselníku a ukladá nasnímané dáta. Pri načítaní majetku terminál zobrazí na displeji umiestnenie, názov majetku a inventárne číslo. Pomocou voliteľných polí je možné jednoducho zadať ďalšie pomocné údaje, ktoré bude terminál zobrazovať.
Tento moderný spôsob výrazne zrýchľuje priebeh inventarizácie a znemožňuje úmyselné alebo neúmyselné chyby inventúrneho pracovníka.

Vyhodnotenie

Výmenu dát medzi PC a terminálom zaisťuje program Synchronizátor. Pomocou neho je možné nastaviť spôsob užívateľskej práce v termináli, kopírovať do neho číselníky, ukladať späť výsledky inventúr a výstupný zoznam exportovať do rôznych formátov súborov – možno v nich samozrejme upravovať zobrazenie vybraných údajov. Okrem možného exportu do RTF, XLS, HTML či PDF možno výsledok vytlačiť.
Voliteľné dátové rozhranie TXT / CSV umožňuje napojenie HIM na ľubovoľný informačný systém, ktorý podporuje načítanie dátových súborov z externých zdrojov.

Praktické vykonanie mobilnej inventúry majetku

Na videu sa môžete pozrieť, ako prebehlo označnenie majetku a praktické vykonanie mobilnej inventúry majetku na Gymnáziu Myjava. Majetok bol označený odolnou plastovu etiketou s čiarovým kódom. Potom žiaci vykonali fyzickú inventúru načítavaním čiarových kódov s PDA terminálom Datalogic Skorpio X3. Výsledok inventúry z terminálu bol prenesený elektronicky do počítača, kde bola inventúra vyhodnotená.

Autor: Miroslav Rampala
Evidencia reziva

EVR- Evidencie reziva Aplikácia umožňuje evidovať pohyb reziva v procese výroby a skladovania podľa druhu...

| Zákazkový SW
Monitorovanie toku výroby

PRODUCTION MONITORING BOARD Toto zákazkové riešenie vzniklo na základe požiadavky nášho významného zákazníka firmy Faurecia...

| Logistika, Zákazkový SW
Code Checker

CODE CHECKER je softvérové riešenie pre kontrolu baliaceho procesu. Kontrola prebieha overením kódu balenia, kódu...

| Logistika, Sklady, Výroba
ZAPSI - monitorovanie výroby

Viete s istotou povedať, ktoré stroje Vám aktuálne produkujú a ktoré sú v prestoji? Viete,...

| Výroba