BARTECH SLOVAKIA

MODO - mobilné doklady Android

Program MODO – MObilné DOklady je určený pre vykonávanie zberu dát v sklade aj obchode cez čiarový, alebo 2D kód. Aplikácia je určená pre operačný systém Android 4.4 a vyšší. Dokážete s ňou vytvárať elektronické skladové doklady ako je príjem, výdaj, inventúra, prevodka či tzv. príjem a výdaj podľa objednávky. Využíva vstupné číselníky skladov, skladových kariet a firiem. Načítavate kódy a zadávate ostatné potrebné údaje cez klávesnicu. Dáta synchronizujete online cez Wi-Fi, alebo cez dátovú sieť mobilného operátora.

Podporovane IS

Podporovane IS

Kľúčové vlastnosti aplikácie MODO

  • Intuitívne ovládateľná aplikácia, akú poznáte z mobilov a tabletov
  • užívateľsky prispôsobenie práce priamo v Android zariadení
  • štandardné skladové doklady a naviac Príjem a Výdaj podľa objednávky
  • práca s bežnými položkami aj tovarom s premennou hmotnosťou
  • voliteľne možno zadávať šaržu, výrobné čísla a podobne
  • detailná informácia o tovare, prístupná z rozpracovaného dokladu
  • editácia položiek v doklade, prehľadný výber dokladov pre export
  • užívateľská úprava názvov číselníkov, dokladov aj miesta uloženia
  • on-line komunikácia s počítačom pre výmenu dát cez WiFi aj GSM
  • on-line licencia s jednoduchou migráciou na iné – nové zariadenie

Dátová štruktúra – vstupné číselníky a výstupné doklady

Pre správnu činnosť MODO potrebuje vstupné číselníky SKLADY, FIRMY, KARTY a OBJEDNÁVKY, ak chcete funkciu príjmu a výdaja podľa objednávky využívať. Výstupné dátové súbory sú PRÍJEM, VÝDAJ, INVENTÚRA a PREVODKA. Dátová štruktúra je kompatibilná s našim riešením Mobilný skladník MSU. Vstupné číselníky aj výstupné dátové súbory sú v textovom CSV/TXT formáte. S týmto formátom dokáže pracovať väčšina skladových systémov, takže prepojenie na váš informačný systém nebude problém. Popis dátovej štruktúry vám zašleme na vyžiadanie.

Komunikačné rozhranie – synchronizácia

Aplikácia MODO komunikuje s počítačom cez WiFi (GSM). Aby ste mohli synchronizovať dáta medzi PC a mobilný zariadením, je nutné mať na strane PC spustenú webovú službu. V inštalačnom balíčku MODO sa, okrem samotnej android aplikácie, nachádza aj inštalačný balík web služieb XAMPP. Jeho inštaláciou vytvoríte na vašom PC web server Apache a pomocou preddefinovanej webovej služby (PHP skript) môžete prenášať vstupné číselníky do android zariadenia a hotové skladové doklady naspäť do počítača.

PHP skript je editovateľný programom Notepad++, ktorý je súčasťou inštalačného balíčka (odporúčame používať textový editor, ktorý umožňuje uložiť skript v kódovaní UTF-8). Tu si môžete nastaviť cestu k vstupným číselníkom, objednávkam aj výstupným dokladom. Okrem toho si môžete upraviť aj názvy vstupných číselníkov aj výstupných dokladov do podoby, akú vyžaduje váš informačný systém vrátane nastavenia cesty k súborom.
Môžete využiť aj inštaláciu a konfiguráciu našimi technikmi u vás na mieste, alebo vzdialeným pripojením.

Ak vaša práca v sklade vyžaduje nasadenie viacerých skladníkov, je možné pre každého definovať prístup k objednávkam oddelene. Distribúciu objednávok pre konrétne zariadenie má na starosti informačný systém. Jednoducho v PC upravíte PHP skript pre konkrétne android zariadenie a v ňom nastavíte prístup na web službu.

Pozrite si krátku video ukážku práce s MODO v systéme Omega.

Licencovanie MODO aplikácie

Licencia SW je pre konkrétne android zariadenie. Licencia sa overuje na licenčnom serveri 1x za deň. Preto je treba mať, 1x za deň pri prvom spustení MODO, prístup na internet či už cez WiFi podnikovú sieť, alebo cez sieť mobilného operátora. On-Line licencia umožňuje jednoduchší prenos licencie – migrovanie na nové zariadenie, či využiť službu dočasnej licencie pre prenájom riešenia vrátane mobilného terminálu po dobu inventúry.

Chcete vedieť viac? Kontaktujete naše obchodné oddelenie : obchod@bartech.sk

Autor: Miroslav Rampala
Qualtin - nástroj nie len pre zber dát z výroby

Nástroj, ktorý umožňuje komunikáciu medzi informačným systémom (IS) na jednej strane a strojmi, počítačmi, stacionárnymi...

| Sklady, Výroba
xTrace - Traceability System

xTrace Traceability je systém, ktorý patrí do rodiny MES (Manufacturing Execution Systems). Systémy kategórie MES...

| Výroba
Sledovanie výroby on-line

Potrebujete získať prehľad o stave jednotlivých zákaziek v reálnom čase, aby ste mohli pružnejšie reagovať...

| Výroba
Revízia kníh

Využitie čiarových kódov pri inventúrach je už štandardná vec. Bežne sa toto riešenie využíva v...

| Inventúra