BARTECH SLOVAKIA

Laserová kalkulačka

Laserová kalkulačka

HT 682 a SW LR Calc

HT 682 a SW LR Calc

Aplikácia LRCalc je určená pre PDA terminály s operačným systémom Windows CE a Mobile. Primárne je určená pre sčítavanie hmotností z tzv. „váhových EAN 13 kódov“. Načítaný kód EAN13PH – s premennou hmotnosťou, dokáže aplikácia rozložiť na kód tovaru a hmotnosť. Údaj automaticky uloží do databázy. Načítavaním ďalších EAN13PH automaticky kódy rozkladá a sčítava hmotnosti za jednotlivé položky tovaru. Okrem načítavania váhových kódov dokáže pracovať aj so všetkými bežnými kódmi, kde po načítaní kódu zadávate množstvo cez numerickú klávesnicu PDA terminálu.

Nastavenie SW

Nastavenie SW

V časti NASTAVENIE môže definovať, ktorý prefix kódu EAN13PH má aplikácia rozkladať. Na výber máte prefix 27, 28, 29 a tiež aj jeden vlastný voliteľný. V tejto časti programu tiež nastavujete, či chcete pracovať s číselníkom tovarov, alebo nie. Číselník je v textovom tvare a formáte KOD TOVARU;NAZOV TOVARU;MERNA JEDNOTKA

Prezeranie načítaných a uložených dát si môžete zobraziť cez voľbu PREHĽAD. Tu uvidíte názov tovaru, ak používate číselník produktov, alebo len kód tovaru, ak číselník nepoužívate. V prehľade uvidíte aj načítané množstvo a u váhových kódov aj počet načítaných balení.

Príjem, výdaj a inventúra tovaru s premennou hmotnosťou

Pridávanie položky

Pridávanie položky

Aplikáciu môžete využiť na vytváranie skladových dokladov ako príjem, výdaj, prevodka či inventúra. Rovnako tak je možné aplikáciu využiť pri tvorbe objednávky v teréne. Načítané dáta je možné uložiť do výstupného súboru, ktorý si môžete pomenovať podľa vašej potreby. Dáta potom cez USB kábel prenesiete do počítača k ďalšiemu spracovaniu. Okrem kódu tovaru a množstva je vo výstupnom súbore aj informácia o dátume a čase načítania kódu.

TIP: aplikáciu LRCalc využite bez číselníka na rýchle sčítanie váhy na balenom tovare napr. pri kontrole dovezeného množstva a porovnaním hmotností s údajmi na dodacom liste. LRCalc vám usporí veľa času a nervov.

Praktické využitie

Prehľad položiek

Prehľad položiek

Laserová kalkulačka je dokonalý systém pre nasadenie  vo výrobe s potrebou rýchlej identifikácie a spočítavania vyskladňovaného tovaru s premennou hmotnosťou, tj. akákoľvek mäsovýroba, hydináreň, udiareň, výroba syrov, váženej zeleniny atď.

Riešenie je takisto vhodné pre firmy, ktoré sa zaoberajú rozvažovaním dovážaného tovaru na menšie celky,

Autor: Pavel Loprais
Vodos

Ste vodárenská spoločnosť, ktorá potrebuje sledovať pohyby vodomerov?  Potom je pre Vás program VODOS tá...

| Zákazkový SW
Revízia kníh

Využitie čiarových kódov pri inventúrach je už štandardná vec. Bežne sa toto riešenie využíva v...

| Inventúra
PICK TO LIGHT

SW Pick To Light – Kontrola montáže – je určený pre výrobné linky, kde pomáha...

| Výroba, Zákazkový SW
Inventúra v obchode a skladoch

Popis aplikácie Aplikácia IVO je určená k vykonávaniu inventúry pomocou mobilného dátového terminálu a čiarového...

| Inventúra, Obchod