BARTECH SLOVAKIA

xTrace - Traceability System

xTrace Traceability je systém, ktorý patrí do rodiny MES (Manufacturing Execution Systems). Systémy kategórie MES...

| Výroba
Tools Management System

Program Tools Management System – ponúka užívateľom možnosť evidencie a sledovania pohybu náradia, foriem či...

| Logisitka, Výroba
Sledovanie výroby on-line

Potrebujete získať prehľad o stave jednotlivých zákaziek v reálnom čase, aby ste mohli pružnejšie reagovať...

| Výroba
StepCheck - Kontrolné pracovisko

Riešenie STEPCHECK je vhodné najmä tam, kde je potreba na určenom pracovisku vykonať určitý sled operácií...

| Výroba, Zákazkový SW
Evidencia QR kolkov

Základný popis SW QRKolok Riešenie je zamerané na monitoring kolkov. Každá fľaša alkoholu a každá...

| Výroba, Zákazkový SW
PICK TO LIGHT

SW Pick To Light – Kontrola montáže – je určený pre výrobné linky, kde pomáha...

| Výroba, Zákazkový SW
Qualtin - nástroj nie len pre zber dát z výroby

Nástroj, ktorý umožňuje komunikáciu medzi informačným systémom (IS) na jednej strane a strojmi, počítačmi, stacionárnymi...

| Sklady, Výroba
Evidencia reziva

EVR- Evidencie reziva Aplikácia umožňuje evidovať pohyb reziva v procese výroby a skladovania podľa druhu...

| Sklady, Výroba
Evidencia výrobných operácií

EVOP je program pre evidenciu a zobrazenie zozbieraných dát z akejkoľvek zákazkovej výroby. Prostredníctvom prenosných alebo...

| Výroba