BARTECH SLOVAKIA

MODO - mobilné doklady Android

Program MODO – MObilné DOklady je určený pre vykonávanie zberu dát v sklade aj obchode cez...

| Inventúra, Logisitka, Obchod, Sklady
INA - univerzálna ANDROID aplikácia

Aplikácia INA je navrhnutá pre nasadenie na operačnom systéme ANDROID (min. 4.4). Ide o univerzálne...

| Inventúra, Obchod, Sklady
Mobilný skladník UNI

Mobilný skladník (MSU) je nadstavbové riešenie pre IS/ERP systémy. MSU možňuje rýchle, presne a efektívne...

| Inventúra, Logisitka, Obchod, Sklady
Qualtin - nástroj nie len pre zber dát

Nástroj, ktorý umožňuje komunikáciu medzi informačným systémom (IS) na jednej strane a strojmi, počítačmi, stacionárnymi...

| Sklady, Výroba