BARTECH SLOVAKIA

INA - univerzálna ANDROID aplikácia v.2.12

Aplikácia INA je navrhnutá pre nasadenie na operačnom systéme ANDROID (min. 4.3). Ide o univerzálne riešenie pre každého, kto potrebuje zbierať dáta v sklade, výrobe, obchode, logistike, alebo pre vytváranie objednávok v teréne či k vykonaniu inventúry majetku. 

Prehlad INA obrazoviek

Obrazovky z INA – kliknite na obrázok pre zväčšenie

Evidujte skladové položky v regáloch, odevy zavesené na vešiakoch, majetok rozmiestnený po celej budove, alebo zbierajte dáta či objednávky v teréne. Vždy ich dokážete pomocou INA software rýchlo, presne a jednoducho zaevidovať či spočítať, vytvoriť elektronický doklad pripravený pre prenos do vášho IS. Elektronický prenos dát navyše minimalizuje riziko omylu pri zadávaní údajov manuálne. Pracovať je možné s viacerými dokladmi naraz. A čo všetko aplikácia INA dokáže?

BOHATÉ VLASTNOSTI APLIKÁCIE AKO ŠTANDARD

 • aplikácia je štandardne dostupná v SK, CZ a ANG jazyku (ďaľšie jazykové mutácie sú možné)
 • práca s viacerými dokladmi-súbormi naraz s možnosťou ich pomenovania
 • možnosť práce s číselníkom tovarov, majetkov apod. (lepší prehľad o načítaných dátach)
 • nastavenie rôznych spôsobov zadávania údajov pre automatické, či ručné vkladanie množstva
 • definovanie typu klávesnice (numerická, alfanumerická) pre zadávanie vstupných údajov
 • využitie 2 voliteľných polí, ktoré je možné pomenovať si a určiť typ preddefinovanej klávesnice
 • povolenie kontroly duplicitného záznamu – pri zistení duplicity program upozorní užívateľa
 • užívateľsky definované zvukové návestie pri správnom zápise či zistení duplicity
 • možnosť uloženia kódu pozície (lokácie) položky ako ďalší voliteľný údaj v doklade
 • automatický rozklad kódov EAN13 (GS1 Databar) s premennou hmotnosťou ako aj rozklad kódu EAN128
 • užívateľsky definovaný rozklad “firemných kódov” na kód-množstvo-lokáciu-voliteľné pole 1-voliteľné pole 2
 • veľké možnosti uživateľsky definového formátu časovej značky (dátum-čas…)
 • alternatívne skenovanie čiarového kódu interným fotoaparátom (odporúčame však BT snímače)
 • zoradenie záznamov podľa ľubovoľného údaja, veľké možnosti filtrovania záznamov podľa ľubovoľného údaja
 • zobrazenie načítaných položiek v doklade (ak používate cenník, zobrazuje sa aj výsledná suma za celý doklad)
 • detailná editácia uloženého záznamu v doklade (zmena množstva, ceny apod.)
 • zobrazenie položiek v doklade, sumarizácia podľa počtu zobrazených položiek, množstva atď.
 • nastavenie pripojenia k webovej službe a získanie dodatočných on-line informácii o položke z webovej služby
 • export údajov do CSV, TXT, XML či CSV-MSU formátu, ako má naše riešenie Mobilný skladník
 • ukladanie súboru aj do cloud úložiska, či poslanie súboru-dokladu ako prílohu v e-maile
 • licencovanie cez internet s možnosťou jednoduchej migrácie licencie na ďaľšie android zariadenie
 • zaslanie exportovaného súboru webovej službe

NAŠE TIPY

Nakoľko riešenie INA umožňuje uložiť viacero dokladov pod iným názvom, dá sa v konečnom dôsledku využiť aj na zber objednávok v teréne. Názov dokladu môže byť IČO zákazníka alebo názov firmy. Nakoľko aplikácia INA umožňuje export dát do CSV-MSU formátu, zákazníci používajúci naše nadstavbové riešenie Mobilný skladník majú možnosť v čase inventúry nasadiť väčší počet zamestnancov s aplikáciou INA. Samozrejme za predpokladu, že používajú smartfóny či tablety s Androidom, majú prenajatú licenciu INA s BT snímačom napr. model Unitech MS912. Celé riešenie vrátane HW si máte možnosť prenajať za úhradu na akýkoľvek čas.

VYSKÚŠAJTE SI JU

INA QR link

Odkaz na Google play

Aplikáciu si môžete do vášho zariadenia stiahnúť na GooglePlay viď. QR kód.  Vyskúšajte si všetky jej možnosti s jediným obmedzením a to je počet 10 exportovaných položiek v súbore. Pokiaľ nemáte BT snímač, môžete pre testovanie využiť zabudovaný fotoaparát v zariadení.

Autor: Miroslav Rampala
Mobilný skladník UNI verzia 2017

Mobilný skladník (MSU) je nadstavbové riešenie pre IS/ERP systémy. MSU možňuje rýchle, presne a efektívne...

| Inventúra, Logisitka, Obchod, Sklady
Evidencia QR kolkov

Základný popis SW QRKolok Riešenie je zamerané na monitoring kolkov. Každá fľaša alkoholu a každá...

| Výroba, Zákazkový SW
Laserová kalkulačka

Laserová kalkulačka Aplikácia LRCalc je určená pre PDA terminály s operačným systémom Windows CE a Mobile. Primárne...

| Sklady
MODO - mobilné doklady Android

Program MODO – MObilné DOklady je určený pre vykonávanie zberu dát v sklade aj obchode cez...

| Inventúra, Obchod, Sklady