BARTECH SLOVAKIA

Evidencia výrobných operácií

EVOP

je program pre evidenciu a zobrazenie zozbieraných dát z akejkoľvek zákazkovej výroby. Prostredníctvom prenosných alebo stacionárnych terminálov, ktoré sú umiestnené na vybratých pracoviskách, sa eviduje zákazka, operácia, robotník, stav operácie, dátum a čas.

Takto získané údaje sa prenášajú na DB server. Desktopová časť programu EVOP nasledovne umožňuje dáta triediť, tlačiť a exportovať do súboru XLS. Generuje aj zostavy s možnosťou tlače na pripojených tlačiarňach. Dáta zálohuje do zvoleného adresára napr. na inom PC, alebo na sieťový disk.

Hlavné prínosy nasadenia:

  • Aktuálne informácie o stave a rozpracovanosti zákazky
  • Optimalizácia výroby z pohľadu vyťaženosti strojov
  • Možnosť rýchlejšej reakcie na problémy vzniknuté vo výrobe
  • Minimalizovanie chýb evidencie spôsobené ľudským faktorom
  • Presný časový snímok plnenia výrobnej zákazky

Ukážka pracovnej obrazovky

Prehľad zákaziek

Zobrazí sa zoznam vykonanej prace na zvolenej zákazke. Použitím filtrov u Pracovníka a Operácie môžete detailne zobraziť počet odpracovaných hodín na zákazke

Ukážka zostavy

Výkaz odpracovaných hodín robotníka

Zostava Robotnik

 

Autor: Pavel Loprais
Laserová kalkulačka

Laserová kalkulačka Aplikácia LRCalc je určená pre PDA terminály s operačným systémom Windows CE a Mobile. Primárne...

| Sklady
MODO - mobilné doklady Android

Program MODO – MObilné DOklady je určený pre vykonávanie zberu dát v sklade aj obchode cez...

| Inventúra, Obchod, Sklady
M-Ticket

Pripravte si akciu, a je jedno či ide o koncert, závodné preteky či firemnú párty...

| Zákazkový SW
Qualtin - nástroj nie len pre zber dát z výroby

Nástroj, ktorý umožňuje komunikáciu medzi informačným systémom (IS) na jednej strane a strojmi, počítačmi, stacionárnymi...

| Sklady, Výroba