BARTECH SLOVAKIA

Evidencia výrobných operácií

EVOP

je program pre evidenciu a zobrazenie zozbieraných dát z akejkoľvek zákazkovej výroby. Prostredníctvom prenosných alebo stacionárnych terminálov, ktoré sú umiestnené na vybratých pracoviskách, sa eviduje zákazka, operácia, robotník, stav operácie, dátum a čas.

Takto získané údaje sa prenášajú na DB server. Desktopová časť programu EVOP nasledovne umožňuje dáta triediť, tlačiť a exportovať do súboru XLS. Generuje aj zostavy s možnosťou tlače na pripojených tlačiarňach. Dáta zálohuje do zvoleného adresára napr. na inom PC, alebo na sieťový disk.

Hlavné prínosy nasadenia:

  • Aktuálne informácie o stave a rozpracovanosti zákazky
  • Optimalizácia výroby z pohľadu vyťaženosti strojov
  • Možnosť rýchlejšej reakcie na problémy vzniknuté vo výrobe
  • Minimalizovanie chýb evidencie spôsobené ľudským faktorom
  • Presný časový snímok plnenia výrobnej zákazky

Ukážka pracovnej obrazovky

Prehľad zákaziek

Zobrazí sa zoznam vykonanej prace na zvolenej zákazke. Použitím filtrov u Pracovníka a Operácie môžete detailne zobraziť počet odpracovaných hodín na zákazke

Ukážka zostavy

Výkaz odpracovaných hodín robotníka

Zostava Robotnik

 

Autor: Pavel Loprais
StepCheck - Kontrolné pracovisko

Riešenie STEPCHECK je vhodné najmä tam, kde je potreba na určenom pracovisku vykonať určitý sled operácií...

| Výroba, Zákazkový SW
Evidencia QR kolkov

Základný popis SW QRKolok Riešenie je zamerané na monitoring kolkov. Každá fľaša alkoholu a každá...

| Výroba, Zákazkový SW
Inventúra v obchode a skladoch

Popis aplikácie Aplikácia IVO je určená k vykonávaniu inventúry pomocou mobilného dátového terminálu a čiarového...

| Inventúra, Obchod
INA - univerzálna ANDROID aplikácia v.2.12

Aplikácia INA je navrhnutá pre nasadenie na operačnom systéme ANDROID (min. 4.3). Ide o univerzálne...

| Inventúra, Logisitka, Obchod, Sklady